Reizen Spillemaeckers

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Blijf up-to-date van lopende acties en promoties!


 Citytrips
 Groepsreizen
 Wereldreizen
 Promoties
 Vliegvakanties
 Cruises
 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien.